Stichting Bewonersnetwerk Beemster

Bewonersnetwerk Manifest groep Nekkerzoom

 

Voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van het werelderfgoed Beemster
 
 
De stichting heeft ten doel:
 
De bescherming,het behoud en het herstel van de cultuurhistorische en natuurhistorische waarden (in de ruimste zin van het woord) van het werelderfgoed Beemster, alsmede de bescherming en verbetering van het milieu en de leefbaarheid in de Beemster en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.