Nekkerzoom

 Nekkerzoom

Bewonersplatform Nekkerzoom wil de landschappelijke en historische waarden van dit gebied behouden en versterken.

 
De Nekkerzoomgroep is als zelfstandige stichting verder gegaan.